Visa allt om OP3 Consulting AB
Visa allt om OP3 Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 2 964
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 47
Resultat efter finansnetto 34
Årets resultat 26
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 329
Tillgångar 329
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 77
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 252
Skulder och eget kapital 329
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda -
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader -
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 2 964
Nyckeltal
Antal anställda 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA 47
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 14,29%
Vinstmarginal 1,59%
Bruttovinstmarginal 93,62%
Rörelsekapital/omsättning 2,60%
Soliditet 23,40%
Kassalikviditet 130,56%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...