Visa allt om HK bemanning AB
Visa allt om HK bemanning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 2 229
Övrig omsättning 87
Rörelseresultat (EBIT) 415
Resultat efter finansnetto 415
Årets resultat 243
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 763
Tillgångar 763
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 293
Obeskattade reserver 104
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 366
Skulder och eget kapital 763
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 1 244
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 465
Utdelning till aktieägare 125
Omsättning 2 316
Nyckeltal
Antal anställda 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 557
Personalkostnader per anställd (tkr) 431
Rörelseresultat, EBITDA 415
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 54,39%
Vinstmarginal 18,62%
Bruttovinstmarginal 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,81%
Soliditet 49,03%
Kassalikviditet 208,47%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...