Visa allt om Tosiva AB
Visa allt om Tosiva AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 6 632
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) -209
Resultat efter finansnetto 21 928
Årets resultat 24 994
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 243 626
Omsättningstillgångar 44 217
Tillgångar 287 844
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 92 376
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 54 835
Långfristiga skulder 119 844
Kortfristiga skulder 20 789
Skulder och eget kapital 287 844
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD 381
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 755
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 346
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 6 632
Nyckeltal
Antal anställda 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 316
Personalkostnader per anställd (tkr) 773
Rörelseresultat, EBITDA -209
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 12,40%
Vinstmarginal 538,16%
Bruttovinstmarginal 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 353,26%
Soliditet 32,09%
Kassalikviditet 212,69%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...