Visa allt om The Clvssy AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 136
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) -106
Resultat efter finansnetto -127
Årets resultat -127
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 134
Omsättningstillgångar 635
Tillgångar 769
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 348
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 276
Kortfristiga skulder 144
Skulder och eget kapital 769
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 136
Nyckeltal
Antal anställda 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA -72
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen -13,78%
Vinstmarginal -77,94%
Bruttovinstmarginal 55,88%
Rörelsekapital/omsättning 361,03%
Soliditet 45,25%
Kassalikviditet 142,36%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...