Visa allt om TIEM AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-10
Nettoomsättning 505
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 330
Resultat efter finansnetto 329
Årets resultat 187
Balansräkningar (tkr)
2015-10
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 33
Omsättningstillgångar 387
Tillgångar 420
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 237
Obeskattade reserver 89
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 94
Skulder och eget kapital 420
Löner & utdelning (tkr)
2015-10
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 12
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 4
Utdelning till aktieägare 100
Omsättning 505
Nyckeltal
Antal anställda 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 505
Personalkostnader per anställd (tkr) 16
Rörelseresultat, EBITDA 330
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 78,57%
Vinstmarginal 65,35%
Bruttovinstmarginal 92,67%
Rörelsekapital/omsättning 58,02%
Soliditet 72,96%
Kassalikviditet 411,70%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...