Visa allt om TIEM AB
Visa allt om TIEM AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-10 2015-10
Nettoomsättning 922 505
Övrig omsättning 18 -
Rörelseresultat (EBIT) 127 330
Resultat efter finansnetto 126 329
Årets resultat 98 187
Balansräkningar (tkr)
2016-10 2015-10
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 131 33
Omsättningstillgångar 338 387
Tillgångar 469 420
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 235 237
Obeskattade reserver 89 89
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 145 94
Skulder och eget kapital 469 420
Löner & utdelning (tkr)
2016-10
2015-10
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 280 12
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 87 4
Utdelning till aktieägare 150 100
Omsättning 940 505
Nyckeltal
Antal anställda 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 922 505
Personalkostnader per anställd (tkr) 381 16
Rörelseresultat, EBITDA 147 330
Nettoomsättningförändring 82,57% -%
Du Pont-modellen 27,08% 78,57%
Vinstmarginal 13,77% 65,35%
Bruttovinstmarginal 94,03% 92,67%
Rörelsekapital/omsättning 20,93% 58,02%
Soliditet 64,91% 72,96%
Kassalikviditet 233,10% 411,70%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...