Visa allt om Kaplan S1 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08
Nettoomsättning 0
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 0
Resultat efter finansnetto 231
Årets resultat 231
Balansräkningar (tkr)
2015-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 750
Omsättningstillgångar 300
Tillgångar 1 050
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 281
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 750
Kortfristiga skulder 20
Skulder och eget kapital 1 050
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 220
Omsättning 0
Nyckeltal
Antal anställda 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA 0
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen -%
Vinstmarginal -%
Bruttovinstmarginal -%
Rörelsekapital/omsättning -%
Soliditet 26,76%
Kassalikviditet 1 500,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...