Visa allt om Kaplan S1 AB
Visa allt om Kaplan S1 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08
Nettoomsättning 0 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -20 0
Resultat efter finansnetto 362 231
Årets resultat 362 231
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 750 750
Omsättningstillgångar 669 300
Tillgångar 1 419 1 050
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 423 281
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 750 750
Kortfristiga skulder 246 20
Skulder och eget kapital 1 419 1 050
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 360 220
Omsättning 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -20 0
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -% -%
Vinstmarginal -% -%
Bruttovinstmarginal -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -%
Soliditet 29,81% 26,76%
Kassalikviditet 271,95% 1 500,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...