Visa allt om Ölstugan Avenyn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06
Nettoomsättning 225
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) -228
Resultat efter finansnetto -265
Årets resultat -265
Balansräkningar (tkr)
2015-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 8 765
Omsättningstillgångar 793
Tillgångar 9 558
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -215
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 9 487
Kortfristiga skulder 287
Skulder och eget kapital 9 558
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 225
Nyckeltal
Antal anställda 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA -228
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen -2,39%
Vinstmarginal -101,33%
Bruttovinstmarginal 69,33%
Rörelsekapital/omsättning 224,89%
Soliditet -2,25%
Kassalikviditet 243,21%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...