Visa allt om Ölstugan Avenyn AB
Visa allt om Ölstugan Avenyn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06
Nettoomsättning 11 593 225
Övrig omsättning 120 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 941 -228
Resultat efter finansnetto -2 096 -265
Årets resultat -2 096 -265
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 8 703 8 765
Omsättningstillgångar 827 793
Tillgångar 9 530 9 558
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 59 -215
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 6 588 9 487
Kortfristiga skulder 2 883 287
Skulder och eget kapital 9 530 9 558
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 3 157 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 1 052 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 11 713 225
Nyckeltal
Antal anställda 10 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 159 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 421 -
Rörelseresultat, EBITDA -853 -228
Nettoomsättningförändring 5 052,44% -%
Du Pont-modellen -20,37% -2,39%
Vinstmarginal -16,74% -101,33%
Bruttovinstmarginal 56,47% 69,33%
Rörelsekapital/omsättning -17,73% 224,89%
Soliditet 0,62% -2,25%
Kassalikviditet 19,15% 243,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...