Visa allt om Triofun AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08
Nettoomsättning 0 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -12 -14
Resultat efter finansnetto -33 -18
Årets resultat -33 -18
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 69 102
Tillgångar 69 102
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 32
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 19 70
Skulder och eget kapital 69 102
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -12 -14
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -% -%
Vinstmarginal -% -%
Bruttovinstmarginal -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -%
Soliditet 72,46% 31,37%
Kassalikviditet 363,16% 145,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...