Visa allt om PE Atterwall AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 48
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 3
Resultat efter finansnetto 3
Årets resultat 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 47
Tillgångar 47
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder -6
Skulder och eget kapital 47
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 48
Nyckeltal
Antal anställda 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA 3
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 6,38%
Vinstmarginal 6,25%
Bruttovinstmarginal 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 110,42%
Soliditet 112,77%
Kassalikviditet -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...