Visa allt om Surfshark Creative Aktiebolag
Visa allt om Surfshark Creative Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 342
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) -299
Resultat efter finansnetto 63
Årets resultat 63
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 167
Tillgångar 167
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 113
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 54
Skulder och eget kapital 167
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 330
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 130
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 342
Nyckeltal
Antal anställda 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 342
Personalkostnader per anställd (tkr) 460
Rörelseresultat, EBITDA -299
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 38,32%
Vinstmarginal 18,71%
Bruttovinstmarginal 84,80%
Rörelsekapital/omsättning 33,04%
Soliditet 67,66%
Kassalikviditet 309,26%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...