Visa allt om Stockholm Commercial Sports Media AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06
Nettoomsättning 2 010
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 1 429
Resultat efter finansnetto 1 429
Årets resultat 0
Balansräkningar (tkr)
2015-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 2 112
Tillgångar 2 112
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 2 062
Skulder och eget kapital 2 112
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 2 010
Nyckeltal
Antal anställda 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA 1 429
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 67,66%
Vinstmarginal 71,09%
Bruttovinstmarginal 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,49%
Soliditet 2,37%
Kassalikviditet 102,42%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...