Visa allt om Stockholm Commercial Sports Media AB
Visa allt om Stockholm Commercial Sports Media AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06
Nettoomsättning 511 2 010
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 331 1 429
Resultat efter finansnetto 330 1 429
Årets resultat 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 503 2 112
Tillgångar 503 2 112
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 50
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 452 2 062
Skulder och eget kapital 503 2 112
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 511 2 010
Nyckeltal
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA 331 1 429
Nettoomsättningförändring -74,58% -%
Du Pont-modellen 65,81% 67,66%
Vinstmarginal 64,77% 71,09%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,98% 2,49%
Soliditet 9,94% 2,37%
Kassalikviditet 111,28% 102,42%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...