Visa allt om Multifam AB
Visa allt om Multifam AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 606 2 716
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 207 -73
Resultat efter finansnetto 211 -72
Årets resultat 141 -72
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 199 1 638
Tillgångar 199 1 638
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 119 -22
Obeskattade reserver 50 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 31 1 660
Skulder och eget kapital 199 1 638
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda - -
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader - -
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 606 2 716
Nyckeltal
Antal anställda - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA 207 -73
Nettoomsättningförändring -77,69% -%
Du Pont-modellen 105,53% -4,46%
Vinstmarginal 34,65% -2,69%
Bruttovinstmarginal 85,97% 92,01%
Rörelsekapital/omsättning 27,72% -0,81%
Soliditet 79,40% -1,34%
Kassalikviditet 193,55% 86,69%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...