Visa allt om OpIva Nordic AB
Visa allt om OpIva Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 4 259
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) -339
Resultat efter finansnetto -339
Årets resultat -339
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 807
Omsättningstillgångar 798
Tillgångar 1 605
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 621
Kortfristiga skulder 883
Skulder och eget kapital 1 605
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 540
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 248
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 4 259
Nyckeltal
Antal anställda 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 130
Personalkostnader per anställd (tkr) 457
Rörelseresultat, EBITDA -224
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen -21,12%
Vinstmarginal -7,96%
Bruttovinstmarginal 31,79%
Rörelsekapital/omsättning -2,00%
Soliditet 6,29%
Kassalikviditet 90,37%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...