Visa allt om Trädliv AB
Visa allt om Trädliv AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06
Nettoomsättning 1 113 928
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 27 47
Resultat efter finansnetto 23 43
Årets resultat 17 33
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 148 151
Omsättningstillgångar 216 179
Tillgångar 364 330
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 83
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 25 85
Kortfristiga skulder 239 162
Skulder och eget kapital 364 330
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
Löner till styrelse & VD 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 498 300
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 158 99
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 1 113 928
Nyckeltal
Antal anställda 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 113 928
Personalkostnader per anställd (tkr) 709 409
Rörelseresultat, EBITDA 68 70
Nettoomsättningförändring 19,94% -%
Du Pont-modellen 7,69% 14,24%
Vinstmarginal 2,52% 5,06%
Bruttovinstmarginal 100,00% 81,68%
Rörelsekapital/omsättning -2,07% 1,83%
Soliditet 27,47% 25,15%
Kassalikviditet 90,38% 110,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...