Visa allt om Netanic AB
Visa allt om Netanic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06
Nettoomsättning 2 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -156 -38
Resultat efter finansnetto -164 -38
Årets resultat -164 -38
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 115 1
Tillgångar 115 1
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -152 2
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 250 0
Kortfristiga skulder 17 1
Skulder och eget kapital 115 1
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 2 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -156 -38
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -135,65% -%
Vinstmarginal -7 800,00% -%
Bruttovinstmarginal -2 250,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 4 900,00% -%
Soliditet -132,17% 200,00%
Kassalikviditet 676,47% 100,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...