Visa allt om Ekö Siw AB
Visa allt om Ekö Siw AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 0
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) -518
Resultat efter finansnetto -524
Årets resultat -524
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 9 631
Omsättningstillgångar 58
Tillgångar 9 689
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 307
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 264
Kortfristiga skulder 119
Skulder och eget kapital 9 689
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 0
Nyckeltal
Antal anställda 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA -369
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen -%
Vinstmarginal -%
Bruttovinstmarginal -%
Rörelsekapital/omsättning -%
Soliditet 96,06%
Kassalikviditet 48,74%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...