Visa allt om ALTAX Trading AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 196 38
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -159 -104
Resultat efter finansnetto -159 -104
Årets resultat -159 -104
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 175 124
Tillgångar 175 124
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 50
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 107 68
Kortfristiga skulder 19 6
Skulder och eget kapital 175 124
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda - -
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader - -
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 196 38
Nyckeltal
Antal anställda - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -159 -104
Nettoomsättningförändring 415,79% -%
Du Pont-modellen -90,86% -83,87%
Vinstmarginal -81,12% -273,68%
Bruttovinstmarginal 28,57% 13,16%
Rörelsekapital/omsättning 79,59% 310,53%
Soliditet 29,14% 40,32%
Kassalikviditet 126,32% 400,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...