Visa allt om Wifsta Entreprenad AB
Visa allt om Wifsta Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 292 118
Övrig omsättning 20 -
Rörelseresultat (EBIT) 154 -48
Resultat efter finansnetto 144 -53
Årets resultat 101 -53
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 168 169
Omsättningstillgångar 566 66
Tillgångar 734 235
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 151 50
Obeskattade reserver 26 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 96 119
Kortfristiga skulder 461 66
Skulder och eget kapital 734 235
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 48 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 164 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 1 312 118
Nyckeltal
Antal anställda 3 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 431 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 224 -
Rörelseresultat, EBITDA 197 -31
Nettoomsättningförändring 994,92% -%
Du Pont-modellen 20,98% -20,43%
Vinstmarginal 11,92% -40,68%
Bruttovinstmarginal 81,42% 18,64%
Rörelsekapital/omsättning 8,13% 0,00%
Soliditet 23,34% 21,28%
Kassalikviditet 122,78% 100,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...