Visa allt om Lahold AB
Visa allt om Lahold AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06
Nettoomsättning 0 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 -11
Resultat efter finansnetto -450 6 099
Årets resultat -450 6 099
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 5 000
Omsättningstillgångar 8 121 4 994
Tillgångar 8 121 9 994
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 699 6 149
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 2 417 3 000
Kortfristiga skulder 5 845
Skulder och eget kapital 8 121 9 994
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -6 -11
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -% -%
Vinstmarginal -% -%
Bruttovinstmarginal -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -%
Soliditet 70,18% 61,53%
Kassalikviditet 162 420,00% 591,01%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...