Visa allt om ThiQuynh Nails AB
Visa allt om ThiQuynh Nails AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 083 255
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 169 -64
Resultat efter finansnetto 169 -64
Årets resultat 125 -64
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 382 477
Omsättningstillgångar 161 83
Tillgångar 543 559
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 111 -14
Obeskattade reserver 25 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 543
Kortfristiga skulder 406 30
Skulder och eget kapital 543 559
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 351 90
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 99 28
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 1 083 255
Nyckeltal
Antal anställda 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 542 255
Personalkostnader per anställd (tkr) 227 119
Rörelseresultat, EBITDA 264 -17
Nettoomsättningförändring 324,71% -%
Du Pont-modellen 31,12% -11,45%
Vinstmarginal 15,60% -25,10%
Bruttovinstmarginal 94,37% 94,90%
Rörelsekapital/omsättning -22,62% 20,78%
Soliditet 24,03% -2,50%
Kassalikviditet 37,68% 276,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...