Visa allt om JAKO i Kristianstad AB
Visa allt om JAKO i Kristianstad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04
Nettoomsättning 0 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -17 -18
Resultat efter finansnetto 469 157
Årets resultat 469 157
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 1 708 1 804
Omsättningstillgångar 3 4
Tillgångar 1 711 1 807
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 726 257
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 979 0
Kortfristiga skulder 6 1 551
Skulder och eget kapital 1 711 1 807
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 320 0
Omsättning 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -17 -18
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -% -%
Vinstmarginal -% -%
Bruttovinstmarginal -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -%
Soliditet 42,43% 14,22%
Kassalikviditet 50,00% 0,26%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...