Visa allt om Fastighets AB Eskilstunaporten
Visa allt om Fastighets AB Eskilstunaporten

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 574 144
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -305 -8
Resultat efter finansnetto -343 -18
Årets resultat -143 -18
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 11 291 11 291
Omsättningstillgångar 2 536 2 582
Tillgångar 13 827 13 873
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 139 82
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 12 800 13 000
Kortfristiga skulder 888 791
Skulder och eget kapital 13 827 13 873
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 574 144
Nyckeltal
Antal anställda - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -305 -8
Nettoomsättningförändring 298,61% -%
Du Pont-modellen 2,22% 1,05%
Vinstmarginal 53,48% 101,39%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 287,11% 1 243,75%
Soliditet 1,01% 0,59%
Kassalikviditet 285,59% 326,42%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...