Visa allt om EISPA Internationella SPA Skolan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04
Nettoomsättning 0
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) -72
Resultat efter finansnetto -72
Årets resultat -72
Balansräkningar (tkr)
2015-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 7
Tillgångar 7
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -22
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 30
Skulder och eget kapital 7
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 0
Nyckeltal
Antal anställda 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA -72
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen -%
Vinstmarginal -%
Bruttovinstmarginal -%
Rörelsekapital/omsättning -%
Soliditet -314,29%
Kassalikviditet 0,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...