Visa allt om KOS 1:98 AB
Visa allt om KOS 1:98 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04
Nettoomsättning 792 726
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 111 147
Resultat efter finansnetto -64 35
Årets resultat -64 27
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 4 663 4 760
Omsättningstillgångar 114 279
Tillgångar 4 777 5 039
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 77
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 4 096 3 584
Kortfristiga skulder 628 1 378
Skulder och eget kapital 4 777 5 039
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 792 726
Nyckeltal
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA 208 236
Nettoomsättningförändring 9,09% -%
Du Pont-modellen 2,32% 2,92%
Vinstmarginal 14,02% 20,25%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -64,90% -151,38%
Soliditet 1,11% 1,53%
Kassalikviditet 18,15% 20,25%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...