Visa allt om Miljöproffsen i Sverige AB
Visa allt om Miljöproffsen i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 736 251
Övrig omsättning 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 127 108
Resultat efter finansnetto 126 108
Årets resultat 98 64
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 354 296
Tillgångar 354 296
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 149 114
Obeskattade reserver 26 26
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 179 156
Skulder och eget kapital 354 296
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 367 -
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 115 -
Utdelning till aktieägare 98 63
Omsättning 738 251
Nyckeltal
Antal anställda 1 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 736 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 495 -
Rörelseresultat, EBITDA 127 108
Nettoomsättningförändring 193,23% -%
Du Pont-modellen 35,88% 36,49%
Vinstmarginal 17,26% 43,03%
Bruttovinstmarginal 99,32% 99,60%
Rörelsekapital/omsättning 23,78% 55,78%
Soliditet 47,82% 45,36%
Kassalikviditet 197,77% 189,74%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...