Visa allt om Helen Göransson AB
Visa allt om Helen Göransson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 0 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -13 -5
Resultat efter finansnetto -14 -5
Årets resultat -14 -5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 8 0
Omsättningstillgångar 1 790 45
Tillgångar 1 799 45
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 31 45
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 1 754 0
Kortfristiga skulder 13 0
Skulder och eget kapital 1 799 45
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader - 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -13 -5
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -% -%
Vinstmarginal -% -%
Bruttovinstmarginal -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -%
Soliditet 1,72% 100,00%
Kassalikviditet 13 769,23% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...