Visa allt om Spartatek AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 * 2015-12 2014-12
Nettoomsättning - 0 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) - -78 -232
Resultat efter finansnetto - -76 -232
Årets resultat - -76 -232
Balansräkningar (tkr)
2016-12 * 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0
Anläggningstillgångar - 0 0
Omsättningstillgångar - 77 50
Tillgångar - 77 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - -259 -182
Obeskattade reserver - 0 0
Avsättningar (tkr) - 0 0
Långfristiga skulder - 0 0
Kortfristiga skulder - 336 232
Skulder och eget kapital - 77 50
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda - - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader - - -
Utdelning till aktieägare - 0 0
Omsättning - 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA - -78 -232
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -%
Soliditet -% -336,36% -364,00%
Kassalikviditet -% 22,92% 21,55%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...