Visa allt om Spartatek AB
Visa allt om Spartatek AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 0 0 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -22 -78 -232
Resultat efter finansnetto -19 -76 -232
Årets resultat -19 -76 -232
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 86 0 0
Omsättningstillgångar 0 77 50
Tillgångar 86 77 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -264 -259 -182
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 351 0 0
Kortfristiga skulder 2 336 232
Skulder och eget kapital 86 77 50
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA -22 -78 -232
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -%
Soliditet -306,98% -336,36% -364,00%
Kassalikviditet 0,00% 22,92% 21,55%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...