Visa allt om YTAB i Norsjö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08
Nettoomsättning 847
Övrig omsättning 4
Rörelseresultat (EBIT) 582
Resultat efter finansnetto 575
Årets resultat 302
Balansräkningar (tkr)
2015-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 172
Omsättningstillgångar 651
Tillgångar 824
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 352
Obeskattade reserver 185
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 147
Kortfristiga skulder 140
Skulder och eget kapital 824
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 50
Omsättning 851
Nyckeltal
Antal anställda 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA 582
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 70,63%
Vinstmarginal 68,71%
Bruttovinstmarginal 88,67%
Rörelsekapital/omsättning 60,33%
Soliditet 60,23%
Kassalikviditet 465,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...