Visa allt om YTAB i Norsjö AB
Visa allt om YTAB i Norsjö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08
Nettoomsättning 14 847
Övrig omsättning - 4
Rörelseresultat (EBIT) -184 582
Resultat efter finansnetto -188 575
Årets resultat -14 302
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 281 172
Omsättningstillgångar 248 651
Tillgångar 529 824
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 288 352
Obeskattade reserver 11 185
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 107 147
Kortfristiga skulder 124 140
Skulder och eget kapital 529 824
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
Löner till styrelse & VD - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader - 0
Utdelning till aktieägare 0 50
Omsättning 14 851
Nyckeltal
Antal anställda - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -143 582
Nettoomsättningförändring -98,35% -%
Du Pont-modellen -34,78% 70,63%
Vinstmarginal -1 314,29% 68,71%
Bruttovinstmarginal -407,14% 88,67%
Rörelsekapital/omsättning 885,71% 60,33%
Soliditet 56,06% 60,23%
Kassalikviditet 200,00% 465,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...