Visa allt om Touchless Consulting Group PLM AB
Visa allt om Touchless Consulting Group PLM AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 0 296
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -19 269
Resultat efter finansnetto -19 368
Årets resultat 37 256
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 49
Omsättningstillgångar 177 521
Tillgångar 177 569
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 104 307
Obeskattade reserver 0 67
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 73 195
Skulder och eget kapital 177 569
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda - -
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader - -
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 0 296
Nyckeltal
Antal anställda - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -19 269
Nettoomsättningförändring -100,00% -%
Du Pont-modellen -% 64,67%
Vinstmarginal -% 124,32%
Bruttovinstmarginal -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 110,14%
Soliditet 58,76% 63,14%
Kassalikviditet 242,47% 267,18%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...