Visa allt om Erik Lennartsson AB
Visa allt om Erik Lennartsson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 15 841 5 298
Övrig omsättning 152 -
Rörelseresultat (EBIT) 5 183 1 766
Resultat efter finansnetto 5 149 1 766
Årets resultat 3 850 1 075
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 4 390 3 178
Omsättningstillgångar 2 619 3 532
Tillgångar 7 009 6 710
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 819 1 125
Obeskattade reserver 520 382
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 4 500
Kortfristiga skulder 1 669 703
Skulder och eget kapital 7 009 6 710
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 2 086 651
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 845 291
Utdelning till aktieägare 1 000 156
Omsättning 15 993 5 298
Nyckeltal
Antal anställda 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 168 883
Personalkostnader per anställd (tkr) 658 186
Rörelseresultat, EBITDA 5 822 1 943
Nettoomsättningförändring 199,00% -%
Du Pont-modellen 73,95% 26,32%
Vinstmarginal 32,72% 33,33%
Bruttovinstmarginal 72,86% 66,78%
Rörelsekapital/omsättning 6,00% 53,40%
Soliditet 74,54% 21,21%
Kassalikviditet 139,36% 399,86%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...