Visa allt om Hamncaféet i Hällevik AB
Visa allt om Hamncaféet i Hällevik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08
Nettoomsättning 609 1 238
Övrig omsättning - 52
Rörelseresultat (EBIT) -51 25
Resultat efter finansnetto -59 15
Årets resultat -59 11
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 188 157
Omsättningstillgångar 138 288
Tillgångar 326 445
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 52 61
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 75 139
Kortfristiga skulder 199 245
Skulder och eget kapital 326 445
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 124 300
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 39 60
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 609 1 290
Nyckeltal
Antal anställda 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 609 619
Personalkostnader per anställd (tkr) 163 180
Rörelseresultat, EBITDA 4 68
Nettoomsättningförändring -50,81% -%
Du Pont-modellen -15,64% 5,62%
Vinstmarginal -8,37% 2,02%
Bruttovinstmarginal 58,62% 53,72%
Rörelsekapital/omsättning -10,02% 3,47%
Soliditet 15,95% 13,71%
Kassalikviditet 63,32% 117,55%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...