Visa allt om Hamncaféet i Hällevik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08
Nettoomsättning 1 238
Övrig omsättning 52
Rörelseresultat (EBIT) 25
Resultat efter finansnetto 15
Årets resultat 11
Balansräkningar (tkr)
2015-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 157
Omsättningstillgångar 288
Tillgångar 445
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 61
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 139
Kortfristiga skulder 245
Skulder och eget kapital 445
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 300
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 60
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 1 290
Nyckeltal
Antal anställda 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 619
Personalkostnader per anställd (tkr) 180
Rörelseresultat, EBITDA 68
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 5,62%
Vinstmarginal 2,02%
Bruttovinstmarginal 53,72%
Rörelsekapital/omsättning 3,47%
Soliditet 13,71%
Kassalikviditet 117,55%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...