Visa allt om CU Grow AB
Visa allt om CU Grow AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 242 248
Övrig omsättning 8 -
Rörelseresultat (EBIT) 45 -4
Resultat efter finansnetto 45 -5
Årets resultat 24 -7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 108 57
Tillgångar 108 57
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 67 43
Obeskattade reserver 13 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 28 14
Skulder och eget kapital 108 57
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 104 127
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 33 40
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 250 248
Nyckeltal
Antal anställda 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 242 248
Personalkostnader per anställd (tkr) 142 169
Rörelseresultat, EBITDA 45 -4
Nettoomsättningförändring -2,42% -%
Du Pont-modellen 41,67% -7,02%
Vinstmarginal 18,60% -1,61%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 33,06% 17,34%
Soliditet 71,43% 75,44%
Kassalikviditet 385,71% 407,14%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...