Visa allt om Linking Pieces AB
Visa allt om Linking Pieces AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04
Nettoomsättning 210 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 105 0
Resultat efter finansnetto 105 -3
Årets resultat 82 -3
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 294 47
Tillgångar 294 47
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 152 47
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 142 0
Skulder och eget kapital 294 47
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda - -
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader - -
Utdelning till aktieägare 79 0
Omsättning 210 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA 105 0
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen 35,71% -%
Vinstmarginal 50,00% -%
Bruttovinstmarginal 55,24% -%
Rörelsekapital/omsättning 72,38% -%
Soliditet 51,70% 100,00%
Kassalikviditet 207,04% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...