Visa allt om LIMO Fastigheter AB
Visa allt om LIMO Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 306 153
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 112 62
Resultat efter finansnetto -69 24
Årets resultat 25 19
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 6 778 6 845
Omsättningstillgångar 124 157
Tillgångar 6 902 7 001
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 377 3 352
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 3 150 3 465
Kortfristiga skulder 376 184
Skulder och eget kapital 6 902 7 001
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 306 153
Nyckeltal
Antal anställda 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA 278 146
Nettoomsättningförändring 100,00% -%
Du Pont-modellen 1,62% 0,89%
Vinstmarginal 36,60% 40,52%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -82,35% -17,65%
Soliditet 48,93% 47,88%
Kassalikviditet 32,98% 85,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...