Visa allt om Södertälje Elektriska AB
Visa allt om Södertälje Elektriska AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04
Nettoomsättning 16 286 11 037
Övrig omsättning 131 42
Rörelseresultat (EBIT) 761 1 515
Resultat efter finansnetto 744 2 076
Årets resultat 577 1 611
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 5 088 29
Omsättningstillgångar 3 198 5 638
Tillgångar 8 286 5 667
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 288 1 711
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 3 200 0
Kortfristiga skulder 2 798 3 956
Skulder och eget kapital 8 286 5 667
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 4 186 3 602
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 1 399 1 274
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 16 417 11 079
Nyckeltal
Antal anställda 11 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 481 1 104
Personalkostnader per anställd (tkr) 523 496
Rörelseresultat, EBITDA 764 1 520
Nettoomsättningförändring 47,56% -%
Du Pont-modellen 9,18% 36,63%
Vinstmarginal 4,67% 18,81%
Bruttovinstmarginal 52,07% 72,29%
Rörelsekapital/omsättning 2,46% 15,24%
Soliditet 27,61% 30,19%
Kassalikviditet 111,54% 140,57%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...