Visa allt om Svenska Nico - Glycerin AB
Visa allt om Svenska Nico - Glycerin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04
Nettoomsättning 2 201 450
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 56 79
Resultat efter finansnetto 54 79
Årets resultat 29 61
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 45 20
Omsättningstillgångar 509 281
Tillgångar 554 301
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 140 111
Obeskattade reserver 15 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 10 15
Kortfristiga skulder 390 175
Skulder och eget kapital 554 301
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 1 193 203
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 415 64
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 2 201 450
Nyckeltal
Antal anställda 5 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 440 225
Personalkostnader per anställd (tkr) 325 136
Rörelseresultat, EBITDA 63 85
Nettoomsättningförändring 389,11% -%
Du Pont-modellen 10,11% 26,25%
Vinstmarginal 2,54% 17,56%
Bruttovinstmarginal 97,59% 97,33%
Rörelsekapital/omsättning 5,41% 23,56%
Soliditet 27,38% 36,88%
Kassalikviditet 130,51% 160,57%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...