Visa allt om Dream of Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 67 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -218 -113
Resultat efter finansnetto -222 -113
Årets resultat -222 -113
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 736 192
Tillgångar 736 192
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 565 187
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 171 6
Skulder och eget kapital 736 192
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 67 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -218 -113
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -29,62% -%
Vinstmarginal -325,37% -%
Bruttovinstmarginal -85,07% -%
Rörelsekapital/omsättning 843,28% -%
Soliditet 76,77% 97,40%
Kassalikviditet 367,25% 3 200,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...