Visa allt om Fitnessbaren Sweden AB
Visa allt om Fitnessbaren Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 2 416
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -511 -211
Resultat efter finansnetto -511 -212
Årets resultat -511 -212
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 634
Omsättningstillgångar 13 146
Tillgångar 13 779
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -673 -162
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 687 942
Skulder och eget kapital 13 779
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 62 62
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 17 13
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 2 416
Nyckeltal
Antal anställda 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 208
Personalkostnader per anställd (tkr) 79 38
Rörelseresultat, EBITDA -511 -95
Nettoomsättningförändring -99,52% -%
Du Pont-modellen -3 930,77% -27,09%
Vinstmarginal -25 550,00% -50,72%
Bruttovinstmarginal 100,00% 47,84%
Rörelsekapital/omsättning -33 700,00% -191,35%
Soliditet -5 176,92% -20,80%
Kassalikviditet 1,89% 15,50%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...