Visa allt om Jevema AB
Visa allt om Jevema AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-10 2015-10 2014-10
Nettoomsättning 0 0 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 -10 -145
Resultat efter finansnetto -8 42 1 075
Årets resultat -8 42 1 075
Balansräkningar (tkr)
2016-10 2015-10 2014-10
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 853 1 020 1 135
Tillgångar 853 1 020 1 135
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 842 1 010 1 125
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 10 10
Skulder och eget kapital 853 1 020 1 135
Löner & utdelning (tkr)
2016-10 2015-10 2014-10
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 163 160 156
Omsättning 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA -9 -10 -145
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -%
Soliditet 98,71% 99,02% 99,12%
Kassalikviditet 8 530,00% 10 200,00% 11 350,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...