Visa allt om Jevema AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-10 2014-10
Nettoomsättning 0 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -145
Resultat efter finansnetto 42 1 075
Årets resultat 42 1 075
Balansräkningar (tkr)
2015-10 2014-10
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 1 020 1 135
Tillgångar 1 020 1 135
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 010 1 125
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 10 10
Skulder och eget kapital 1 020 1 135
Löner & utdelning (tkr)
2015-10 2014-10
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 160 156
Omsättning 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -10 -145
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -% -%
Vinstmarginal -% -%
Bruttovinstmarginal -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -%
Soliditet 99,02% 99,12%
Kassalikviditet 10 200,00% 11 350,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...