Visa allt om TryggaEl i Skandinavien AB
Visa allt om TryggaEl i Skandinavien AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 020 570
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 134 9
Resultat efter finansnetto 134 7
Årets resultat 76 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 46 1
Omsättningstillgångar 164 72
Tillgångar 210 73
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 131 55
Obeskattade reserver 33 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 46 18
Skulder och eget kapital 210 73
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 169 294
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 53 93
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 1 020 570
Nyckeltal
Antal anställda 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 020 570
Personalkostnader per anställd (tkr) 231 390
Rörelseresultat, EBITDA 134 9
Nettoomsättningförändring 78,95% -%
Du Pont-modellen 63,81% 12,33%
Vinstmarginal 13,14% 1,58%
Bruttovinstmarginal 60,98% 82,46%
Rörelsekapital/omsättning 11,57% 9,47%
Soliditet 74,64% 75,34%
Kassalikviditet 356,52% 400,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...