Visa allt om BE Hörselkonsult AB
Visa allt om BE Hörselkonsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-01 2015-01
Nettoomsättning 378 222
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 22 88
Resultat efter finansnetto 22 88
Årets resultat 17 51
Balansräkningar (tkr)
2016-01 2015-01
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 34 0
Omsättningstillgångar 179 157
Tillgångar 213 157
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 118 101
Obeskattade reserver 22 22
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 73 34
Skulder och eget kapital 213 157
Löner & utdelning (tkr)
2016-01
2015-01
Löner till styrelse & VD 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 120 83
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 38 24
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 378 222
Nyckeltal
Antal anställda 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 378 222
Personalkostnader per anställd (tkr) 178 107
Rörelseresultat, EBITDA 29 88
Nettoomsättningförändring 70,27% -%
Du Pont-modellen 10,33% 56,05%
Vinstmarginal 5,82% 39,64%
Bruttovinstmarginal 76,19% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 28,04% 55,41%
Soliditet 63,46% 75,26%
Kassalikviditet 235,62% 461,76%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...