Visa allt om Johan Heidenberg Invest Västerbotten AB
Visa allt om Johan Heidenberg Invest Västerbotten AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 0 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -12
Resultat efter finansnetto -12 -9
Årets resultat -12 -9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 11 39
Omsättningstillgångar 18 2
Tillgångar 29 41
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 41
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 0 0
Skulder och eget kapital 29 41
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0
Löner till övriga anställda - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0
Sociala kostnader - 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -12
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -% -%
Vinstmarginal -% -%
Bruttovinstmarginal -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -%
Soliditet 100,00% 100,00%
Kassalikviditet -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...