Visa allt om IBG Scandinavia AB
Visa allt om IBG Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 561 7
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 9 -47
Resultat efter finansnetto 2 -48
Årets resultat 2 -48
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 562 164
Tillgångar 562 164
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 32
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 300 0
Kortfristiga skulder 228 131
Skulder och eget kapital 562 164
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 561 7
Nyckeltal
Antal anställda 0 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 4
Personalkostnader per anställd (tkr) - 1
Rörelseresultat, EBITDA 9 -47
Nettoomsättningförändring 7 914,29% -%
Du Pont-modellen 1,78% -28,66%
Vinstmarginal 1,78% -671,43%
Bruttovinstmarginal 11,76% -185,71%
Rörelsekapital/omsättning 59,54% 471,43%
Soliditet 6,05% 19,51%
Kassalikviditet 147,81% 81,68%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...