Visa allt om Din Tobak i Strängnäs AB
Visa allt om Din Tobak i Strängnäs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 3 770 842
Övrig omsättning 259 24
Rörelseresultat (EBIT) 141 1
Resultat efter finansnetto 141 1
Årets resultat 110 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 147 187
Omsättningstillgångar 441 209
Tillgångar 589 397
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 161 51
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 204 240
Kortfristiga skulder 225 106
Skulder och eget kapital 589 397
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 321 78
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 109 16
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 4 029 866
Nyckeltal
Antal anställda 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 770 842
Personalkostnader per anställd (tkr) 430 94
Rörelseresultat, EBITDA 181 14
Nettoomsättningförändring 347,74% -%
Du Pont-modellen 23,94% 0,25%
Vinstmarginal 3,74% 0,12%
Bruttovinstmarginal 14,59% 17,70%
Rörelsekapital/omsättning 5,73% 12,23%
Soliditet 27,33% 12,85%
Kassalikviditet 103,11% 111,32%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...