Visa allt om Billdals Stormarknad AB
Visa allt om Billdals Stormarknad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 121 942 37 394
Övrig omsättning 832 435
Rörelseresultat (EBIT) 3 054 55
Resultat efter finansnetto 2 954 0
Årets resultat 1 189 19
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 17 348 20 638
Omsättningstillgångar 9 981 10 303
Tillgångar 27 329 30 941
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 308 119
Obeskattade reserver 4 487 3 059
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 261 261
Kortfristiga skulder 21 273 27 502
Skulder och eget kapital 27 329 30 941
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 9 848 3 150
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 3 009 1 229
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 122 774 37 829
Nyckeltal
Antal anställda 27 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 516 2 337
Personalkostnader per anställd (tkr) 476 274
Rörelseresultat, EBITDA 7 092 1 374
Nettoomsättningförändring 226,10% -%
Du Pont-modellen 11,17% 0,18%
Vinstmarginal 2,50% 0,15%
Bruttovinstmarginal 14,89% 13,07%
Rörelsekapital/omsättning -9,26% -45,99%
Soliditet 17,59% 8,10%
Kassalikviditet 20,59% 19,51%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...