Visa allt om Önander Energikonsulten AB
Visa allt om Önander Energikonsulten AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06
Nettoomsättning 311 291
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 286 242
Resultat efter finansnetto 286 241
Årets resultat 223 188
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 380 288
Tillgångar 380 288
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 311 238
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 69 50
Skulder och eget kapital 380 288
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 160 150
Omsättning 311 291
Nyckeltal
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA 286 242
Nettoomsättningförändring 6,87% -%
Du Pont-modellen 75,26% 84,03%
Vinstmarginal 91,96% 83,16%
Bruttovinstmarginal 100,00% 98,63%
Rörelsekapital/omsättning 100,00% 81,79%
Soliditet 81,84% 82,64%
Kassalikviditet 550,72% 576,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...