Visa allt om EBO 43 AB
Visa allt om EBO 43 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04
Nettoomsättning 0 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -12
Resultat efter finansnetto 3 327 -19
Årets resultat 3 327 -19
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 182
Omsättningstillgångar 3 572 56
Tillgångar 3 572 238
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 358 31
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 200 200
Kortfristiga skulder 15 7
Skulder och eget kapital 3 572 238
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -10 -12
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -% -%
Vinstmarginal -% -%
Bruttovinstmarginal -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -%
Soliditet 94,01% 13,03%
Kassalikviditet 23 813,33% 800,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...