Visa allt om Allvar Underwear AB
Visa allt om Allvar Underwear AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 336 453
Övrig omsättning 100 -
Rörelseresultat (EBIT) 20 50
Resultat efter finansnetto 20 51
Årets resultat 15 39
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 618 170
Tillgångar 618 170
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 104 89
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 300 0
Kortfristiga skulder 214 81
Skulder och eget kapital 618 170
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 120 165
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 38 52
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 436 453
Nyckeltal
Antal anställda 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 336 453
Personalkostnader per anställd (tkr) 159 217
Rörelseresultat, EBITDA 20 50
Nettoomsättningförändring -25,83% -%
Du Pont-modellen 3,24% 29,41%
Vinstmarginal 5,95% 11,04%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 120,24% 19,65%
Soliditet 16,83% 52,35%
Kassalikviditet 228,04% 209,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...