Visa allt om Severins Entreprenad AB
Visa allt om Severins Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 0 545
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -23 54
Resultat efter finansnetto -23 53
Årets resultat -10 31
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 93 128
Tillgångar 93 128
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 71 81
Obeskattade reserver 0 13
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 22 34
Skulder och eget kapital 93 128
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - 201
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader - 63
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 0 545
Nyckeltal
Antal anställda - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -23 54
Nettoomsättningförändring -100,00% -%
Du Pont-modellen -% 42,19%
Vinstmarginal -% 9,91%
Bruttovinstmarginal -% 48,26%
Rörelsekapital/omsättning -% 17,25%
Soliditet 76,34% 71,20%
Kassalikviditet 422,73% 376,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...