Visa allt om Diamond Sky AB
Visa allt om Diamond Sky AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 0 0 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -2 -4
Resultat efter finansnetto -1 -1 -1
Årets resultat -1 -1 -1
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 48 48 51
Omsättningstillgångar 3 4 2
Tillgångar 52 52 53
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 47 48 49
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 4 4
Skulder och eget kapital 52 52 53
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 -2 -4
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -%
Soliditet 90,38% 92,31% 92,45%
Kassalikviditet 75,00% 100,00% 50,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...